Επικοινωνία

Επικοινωνία - Επικοινωνία Γενική

Στοιχεία:

Διεύθυνση:                       Οδός Σταδίου 44, 2058 Στρόβολος

                                          Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

 

Τηλέφωνα:                       +35722316696

                                          +35722863110

Τηλεομοιότυπο:                +35722675152

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keravnostriathlon@gmail.com